Nasza misja

Celami działalności Fundacji są: działalność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, komercjalizacji badań oraz transferu technologii oraz stwarzanie warunków do rozwoju startupów oraz podmiotów działających w zakresie nowych technologii.