Transfer technologii

doceniamy innowacyjne rozwiązania mogące zmienić oblicze polskiej gospodarki.

Nauka dla przemysłu

Inicjujemy partnerskie, aby wdrażać projekty naukowe do przemysłu.

Promocja rozwiązań

Dzięki współpracy z mediami wspieramy polskich innowatorów i nagłaśniamy ich sukcesy.

Wydarzenia gospodarcze

Angażujemy się w liczne wydarzenia związane z nowatorskimi technologiami.

Działamy na rzecz rozwoju technologii

Współpracujemy z wieloma partnerami, dla których wdrażanie innowacji jest kluczem do sukcesu.

Kreujemy relacje
Aby stać się krajem rozwiniętym technologicznie nauka oraz przemysł muszą współpracować. Dlatego inicjujemy spotkania B2B, które pozwalają naukowcom oraz przedsiębiorcom poznać wzajemne potrzeby sektorów.

Promujemy osiągnięcia

Polskie firmy oraz uczelnie mają na koncie wiele innowacyjnych rozwiązań, które przekładają się na dynamiczny rozwój polskiej gospodarki. Poprzez współpracę z mediami ogólnopolskimi mamy możliwość promowania najlepszych podmiotów.

Wspieramy startupy
Sam pomysł to nie wszystko. Bez zaplecza organizacyjnego oraz finansowego podmioty, które wdrażają nowatorskie rozwiązania nie będą miały możliwości rozwoju. Europejski Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera startupy, które mają możliwość osiągnięcia sukcesu rynkowego.