Inicjujemy partnerskie, aby wdrażać projekty naukowe do przemysłu.