Fundacja zajmuję się rozwojem przedsiębiorczości, komercjalizacją badań,  transferem technologii oraz tworzeniem warunków do rozwoju startupów czy podmiotów działających
w zakresie nowych technologii.

Budujemy pomost i relacje między biznesem, samorządem i nauką, w tym z największymi spółkami Skarbu Państwa m.in. PKN ORLEN S.A., KGHM Polska Miedź S.A., JSW KOKS S.A., PGE S.A., PGNiG S.A., ARP S.A. Stwarzamy możliwości pozyskania środków na rozwój i inwestycje dzięki współpracy z instytucjami takimi jak: NCBiR, KRASP, PAN, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komisja Europejska. Oferujemy usługi informacyjne i doradcze w zakresie działalności firm na rynku polskim i zagranicznym, wymiany technologicznej i dostępu do źródeł finansowania. Mając wieloletnie doświadczenie, wskazujemy również odpowiednie ścieżki rozwoju dla nowopowstałych firm.

Realizujemy projekty społeczne i biznesowe na skalę regionalną, ogólnopolską oraz europejską, gromadząc najwybitniejszych ekspertów z dziedziny przedsiębiorczości, biznesu nauki czy kultury. Staramy się skutecznie zaszczepić w młodym pokoleniu przedsiębiorczość. Ponadto rozwijamy innowacyjną gospodarkę w Polsce, aby komercjalizować jej osiągnięcia w krajach Unii Europejskiej. 

W najbliższych projektach EFRP przewiduje misje gospodarcze w Komisji Europejskiej dla polskich przedsiębiorców. Celem misji będzie wzmocnienie międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz naukowej.